Teolog erudit şi un păstor blând, Preotul Ilie Chişcari (1983-2014)

Mesajul de condoleanţe al Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit la slujba de înmormântare a Preacucernicului Preot Ilie Chişcari, preot coslujitor la Parohia Dudu II, 23 octombrie 2014:

 

Am aflat cu mare tristeţe de trecerea neaşteptată din această viaţă, în dimineața zilei de duminică, 19 octombrie 2014, pe când mergea să slujească Sfânta Liturghie, a tânărului teolog şi preot Ilie Chişcari, în vârstă de numai 31 de ani, părinte coslujitor la Parohia Dudu II din localitatea Chiajna.

Preacucernicul Preot Ilie Chișcari s-a născut la 18 iulie 1983 în satul Sfântul Ilie (comuna Șcheia, jud. Suceava), făcând parte dintr-o familie care a dat neamului nostru mulţi preoţi vrednici. A fost botezat în credinţa ortodoxă în biserica parohială din sat, care poartă hramul Sfântul Proroc Ilie Testviteanul, ctitorie a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare.

A urmat cursurile Seminarului Teologic Sfântul Gheorghe din Botoșani (1998-2003), apoi, între anii 2003-2007, cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, pe care le-a continuat prin cursurile post-universitare de masterat la specializarea Exegeză şi Ermineutică (2007-2009), remarcându-se ca un student silitor şi devotat Bisericii Ortodoxe.

Încă din timpul studiilor universitare, tânărul Ilie Chişcari a arătat o înclinare deosebită către studiu. Astfel, ca tânăr student a câştigat Concursul de Patrologie Preot Profesor Ioan G. Coman, ediţia 2004-2005, cu un studiu dedicat teologiei Sfântului Grigore al Nisei, publicat în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

Demonstrând o capacitate mare de cercetare în domeniul Teologiei Biblice, în anul 2013 a obţinut titlul de doctor în Teologie din partea Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Şaguna, cu teza intitulată Taina Fiului Omului. Studiu exegetic-teologic al prevestirilor Patimilor și Învierii în Evangheliile sinoptice, sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc. În paralel cu studiile din ţară, teologul Ilie Chişcari şi-a desăvârşit formarea biblică urmând cursuri aprofundate de master la Facultatea de Ştiinţe Biblice şi Arheologice, Studium Biblicum Franciscanum, din cadrul secţiei din Ierusalim a Universităţii pontificale Antonianum (2009-2014).

În ziua de 21 august 2011, s-a căsătorit cu tânăra Emanuela Jugănaru (fiică de preot), iar în anul 2013, la 21 august, s-a născut fiica lor Irina, semn al binecuvântării de către Dumnezeu pentru familia nou întemeiată.

Tată şi soţ devotat, preotul Ilie Chişcari a fost binecuvântat de Dumnezeu cu bucuria aşteptării celui de-al doilea copil.

Întreaga sa educaţie teologică şi-a dedicat-o slujirii Bisericii, îndeosebi prin activitatea sa în domeniul Teologiei Biblice. Deşi tânăr, teologul Ilie Chişcari s-a remarcat ca un bun biblist, fiind un fin cunoscător al limbilor clasice: greacă biblică, latină, ebraică biblică, aramaică biblică, aramaică targumică, dar şi al celor moderne: engleză, italiană şi franceză, la nivel avansat, instrumente de studiu pe care le-a pus cu multă pricepere în slujba Bisericii. În perioada 2007-2008, a fost asistent de cercetare în cadrul Centrului de Studii Interreligioase şi Interdisciplinare din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, iar, între anii 2008-2011, a fost corespondent oficial la Ierusalim al Centrului de Presă Basilica şi al revistelor teologice ale Patriarhiei Române.

Începând din februarie 2013, teologul Ilie Chişcari a ocupat un post de redactor în cadrul Departamentului de Carte Teologică al Editurilor Patriarhiei Române. A fost secretarul comisiei pentru editarea Dicţionarului Biblic Ortodox, revitalizând acest proiect printr-o implicare deosebită.Totodată, prezenţa Părintelui Ilie Chişcari în rândul ostenitorilor Editurilor Patriarhiei Române a fost un exemplu de profesionalism, dăruire, colegialitate şi pregătire teologică exemplare, remarcându-se prin dorinţa de a ajuta necondiţionat şi de a se dărui mereu.

Deşi se afla la o vârstă tânără, Ilie Chişcari s-a remarcat ca un om de carte şi un teolog promiţător. Până la 30 de ani, a publicat mai multe lucrări şi studii ştiinţifice de mare valoare, fiecare în parte demonstrând un caracter ştiinţific şi academic de excepţie, fiind apreciat de întreaga comunitate de cercetători biblişti ortodocşi din România.

De asemenea, a participat la mai multe congrese, seminarii şi simpozioane internaţionale şi naţionale pe teme teologice, îndeosebi din domeniul Teologiei Biblice, reprezentând cu demnitate şi competenţă teologia biblică românească. Din anul 2010, a fost membru al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România.

Răspunzând chemării lui Dumnezeu, teologul Ilie Chişcari a fost hirotonit diacon în data de 23 martie 2014 de către Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. În data de 25 martie 2014, de Praznicul Bunei Vestiri, noi l-am hirotonit preot în Catedrala Patriarhală pe seama Parohiei Dudu II din localitatea Chiajna.

Teolog erudit şi om harnic, Preotul Ilie Chişcari s-a implicat în viaţa comunităţii parohiale, contribuind la finalizarea pregătirii locaşului de cult pentru sfinţirea acestuia care a avut loc în data de 7 septembrie 2014, când i-am conferit tânărului Preot Ilie Chişcari Diploma omagială Sfinții Martiri Brâncoveni.

Atunci când viaţa unui tânăr preot este curmată atât de neaşteptat printr-un grav accident de circulaţie, trebuie să ne întărim în credinţă şi să sporim în rugăciune. Comunitatea îndurerată a creştinilor din parohia în care a slujit, toţi profesorii şi colaboratorii care l-au cunoscut şi apreciat de-a lungul anilor de studii dau mărturie astăzi, prin gândul lor de rugăciune, pentru modul în care acest tânăr, vrednic teolog şi preot, l-a slujit pe Hristos şi Biserica Sa, la un nivel academic şi intelectual de excepţie.

Condoleanţele noastre se îndreaptă către familia Părintelui, în deosebi către tânăra lui soţie, Emanuela, preoteasă şi mamă, transmiţându-i gândul Nostru părintesc de mângâiere, compasiune şi întărire în faţa unei suferinţe atât de cumplite. Atât pentru ea, cât şi pentru fiica ei Irina, având în cuget şi gândul la pruncul care se va naşte, ne rugăm Preasfintei Treimi să le dăruiască har şi putere ca să biruiască durerea copleșitoare de acum.

În aceste momente de vremelnică despărţire de Preotul Ilie Chişcari, întru așteptarea Învierii de obște, suntem alături de familia îndurerată, de părinţii săi, preotul Ştefan şi preoteasa Saveta, de toate rudele, de cei cunoscuţi şi apropiaţi Părintelui Ilie, precum şi de întreaga comunitate a credincioșilor Parohiei Dudu II, la care se adaugă toţi cei care l-au cunoscut şi apreciat, precum şi toţi cei care sunt astăzi marcaţi de vestea dureroasă a morţii unui vrednic preot, atât de tânăr. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru întărirea şi mângâierea lor. Iar pentru sufletul Părintelui Ilie ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Veşnic, să-l aşeze în ceata sfinţilor Săi slujitori, încununându-l cu pace şi iubire, în lumina Preasfintei Treimi.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa: basilica.ro