În urma adunării Consiliului parohial din data de 24 ianuarie 2016, s-au luat următoarele hotărâri cu privire la proiectele ce se doresc a fi îndeplinite în cursul anului 2016, organizate dupa prioritate:

  • Înlocuirea centralei termice cu una mai performantă, pentru a asigura o temperatura constantă la un cost mai scăzut
  • Achiziționarea unei stații de dedurizare pentru buna și îndelungata folosire a centralei
  • Desfundarea și curățarea sistemului de încălzire prin pardoseală
  • Drenare apă pluvială din parcarea bisericii
  • Trotuar de protecție a bisericii și drenarea apei pluviale din curtea bisericii, inclusiv din puț
  • Izolare clopotniță și amenajarea pangarului existent pentru vânzarea cărților și a altor obiecte de cult
  • Izolare biserică
  • Realizarea unei scări interioare pentru utilizarea balconului