În urma adunării Consiliului parohial din data de 11 ianuarie 2015, s-au luat următoarele hotărâri cu privire la proiectele ce se doresc a fi îndeplinite în cursul anului 2015, organizate dupa prioritate:

  • Drenare apă pluvială din parcarea bisericii
  • Trotuar de protecție a bisericii și drenarea apei pluviale din curtea bisericii, inclusiv din puț
  • Izolare clopotniță și amenajarea pangarului existent pentru vânzarea cărților și a altor obiecte de cult
  • Izolare biserică
  • Amenajarea unui pangar mic în interiorul bisericii pentru vânzarea exclusivă a lumânărilor în timpul slujbelor
  • Realizarea unei scări interioare pentru utilizarea balconului
  • Montare paratrăznet