Pentru toate proiectele de îmbunătăţire, reparaţii şi dezvoltare pe care dorim să le desfăşurăm, biserica noastră poate fi sprijinită financiar astfel:

    • donaţii în contul parohiei, IBAN RO38RNCB0069148564100001, deschis la BCR SA
    • redirecţionarea a 2% din impozitul anual pe venit, prin completarea formularului 230 pentru anul fiscal precedent
    • contract de sponsorizare
    • contribuţia anuală

Formularul 230 / an fiscal 2016, ghidul și contractul de sponsorizare pot fi descarcate de aici:

CONTRIBUȚIA BISERICII ANUALĂ

Pentru anul 2016, în urma consultărilor, preoţii şi membrii Consiliului Parohial au decis ca valoarea acestei contribuţii să se ridice la suma de 50 LEI/familie*.

Criterii de stabilire a contribuţiei

În conformitate cu legislaţia bisericească, la nivelul fiecărei parohii – în funcţie de categoria acesteia – se stabileşte, anual, de către Consiliul Parohial un cuantum al contribuţiei benevole pentru biserica parohiei respective. Această contribuţie este o sumă anuală plătită de către fiecare familie, pentru sprijinirea bisericii din care face parte. La stabilirea acestei sume Consiliul Parohial ţine cont, în principal, de:

– numărul de familii din parohie;
– numărul de salariaţi ai bisericii şi cheltuielile salariale aferente;
– valoarea estimativă a plăţii utilităţilor ( curent electric, gaze etc);
– numărul serviciilor religioase (botezuri, cununii, înmormântări) din biserica parohiei.

Preoții și ceilalți angajați ai acestei biserici nu sunt remunerați de la stat, ci numai din fonduri proprii, adică din: contribuția anuală a credincioșilor, contribuţii pentru servicii religioase și donații. Deci,în fiecare lună, pentru cei trei angajați (doi preoți și îngrijitor) biserica trebuie să dispună de suma de 4.667,00 lei (contribuții angajat – impozit, CAS, CASS, fond şomaj -956 lei, contribuții angajator – C.A.S., C.A.S.S., fond şomaj -1014 lei și salarii pentru trei persoane– 2697 lei). Totodată cântărețul bisericii nu este angajat, dar trebuie recompensat la fiecare slujbă.

De ce trebuie achitată contribuţia

Enoriaşii ar trebui să înţeleagă că biserica nu este a statului, ci a parohiei. Preotul poartă răspunderea pentru bunul mers al activității, dar biserica nu o ţine el, ci enoriaşii. Fără contribuţia personală a credincioșilor, o biserică parohială nu poate subzista. În astfel de cazuri nici nu s-ar putea pune problema unor investiţii de mare valoare.
Contribuţia nu e obligatorie, ci benevolă, adică o plăteşte doar cine vrea să-şi ajute biserica de care aparţine.

*În cazuri de exceptie contribuția bisericii poate fi recompensată cu o sumă de bani inferioară contribuţiei maxime.