ISTORICUL BISERICII „NAŞTEREA MAICII DOMNULUI” şi „SF.APOSTOL ANDREI”

În partea de nord-vest a Bucureştilor, la distanţă de 1 km. de cartierul Militari, în spatele magazinului comercial Metro, în cadrul noului Complex Militari Residence, prin Temeiul nr. 1526/04.04.2012, a fost înfiinţată parohia Dudu II în vederea asigurării asistenţei religoase a enoriaşilor, care trebuiau să parcurgă până la acesta dată, cca.4 km. până la cea mai apropiată biserică. Parohia este formată în mare parte din familiile tinere ce s-au mutat în apartamentele construite în această zonă în decursul a 4-5 ani.

Prin înalta rezoluţie a Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, de pe Temei nr.4844/2012, este numit preot paroh la această parohie, Pc.pr.Ursuleasa Narcis Mihail, cu clauză misionară de a iniţia lucrările de construire a bisericii parohiale.

În urma demersurilor făcute între Arhiepiscopia Bucureştilor şi familia Căpăţână Constantin şi Stela (antrepenorii Complexului Militari Residence), aceştia din urmă, prin încheierea de intabulare nr.111571/02.08.2012, donează Arhiepiscopiei Bucureştilor-Parohia Dudu II, suprafaţa de 1.222 m.p., obligându-se ca până la data de 01.08.2015 să edifice pe acest teren, pe cheltuială proprie, biserica locaş de cult a parohiei Dudu II.

În baza acestor aprobări, precum şi a Temeiului 8539/2012, în data de 21 august 2012, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Episcop Varsanufie Prahoveanul, s-a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie a noii biserici.

Biserica este construită, la interior, în stil brâncovenesc, având formă treflată, iar naosul şi pronaosul sunt mai largi faţă de bisericile clasice vechi ale acestui stil. Biserica are o lungime de 24 m., o lăţime de 14 m.la abside şi o înălţime de 24 m. la cruce. Sfanta masa si Proscomidiarul sunt realizate din granit rosu imperial. Dimensiunea Sfintei Mese este de 127 centimetri, avand forma patrata.

Înzestrarea noii biserici: catapeteasmă, străni, iconostase, policandre, s-a făcut prin grija principalilor sponsori: familia Căpăţână Constantin Stela şi asociatul Robu Iulian, cu soţia Robu Simona. Lucrările de construire a noii Biserici, precum şi clopotniţa (18 m inaltime) au fost finalizate în luna octombrie 2012. Pictura acesteia a fost realizată de pictorul bisericesc Marin Bonea în perioada 7 decembrie 2012 – 19 aprilie 2013. Toate acestea au fost susţinute financiar de către principalii ctitori ai bisericii.

Biserica a fost înzestrată şi cu icoane făcute din mozaic la intrarea în biserică şi la clopotniţă, acestea fiind realizate de domnul Virgil Moraru.

Ulterior acestor lucrări majore s-au realizat şi investiţii în finalizarea unor lucrări de îmbunătăţire a ansamblului bisericesc, printre care enumerăm: amenajarea unui şanţ drenant pentru scurgerea de la Sfântul Altar, fosă septică pentru apa de la Botez, reparaţii şi îmbunătăţiri aduse clopotniţei şi lumânărarului. Toate acestea au fost realizate la iniţiativa preotului paroh, având susţinerea şi sprijinul credinciosilor.

În luna ianuarie 2014 are prima alegere a Consiliului şi a Comitetului parohial, organisme cu rol foarte important în bunul mers al parohiei.

DESFĂŞURARE ICONOGRAFICĂ.

SFÂNTUL ALTAR

Pe calota absidei este pictată Maica Domnului Platytera cu Pruncul Iisus în braţe. De o parte şi de alta sunt pictaţi cei doi Arhangheli Mihail şi Gavriil, având în mână suluri desfăcute cu texte specifice celor doi: Sf. Arh. Mihail – „Prea inţelepciunea Cuvântul în pântecele tău zămislind, fără ardere. Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel ce ţine lumea”; Sf. Arh. Gavriii – „Bucură-te Biserica lui Dumnezeu cea însufleţită uşa neumblată, bucură-te scaun neumblat chipul focului”.

Pe plafonul semicilindric, până în catapeteasmă, este pictată scena Înălţării Domnului.

Pereţii laterali

Sub aceste reprezentări este pictat un registru de scene ce cuprinde, central, scena împărtăşirii Apostolilor. Sub acest registru sunt pictaţi în mărime naturală sfinţii Sf. Arhidiacon şi întâiul Mucenic Ştefan, Sf. Ier. Ignatie Teoforul, Sf. Ier. Petru din Alexandria, Sf. Ier. Spiridon, Sf. Ier. Grigorie Teologul, Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Sf. Ier. Vasile cel Mare, Sf. Ier. Nicolae, Sf. Ier. Andrei Criteanul şi Arhidiaconul Laurenţiu. În glafurile ferestrelor şi între registre sunt pictate ornamente, la bază fiind tradiţionala draperie.