Din dorinţa de a vă aduce învăţăturile şi cuvintele de folos mai aproape, având acces mult mai uşor la unele materiale, regăsiţi mai jos legături către diverse cărţi si documente publicate pe acest site.

Vă dorim lectură placută!

Episcop Nicolae Velimirovici – Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi

Hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice – Sf Chiril al Alexandriei

Sfântul Grigorie de Nazianz – Cuvântări Teologice

Sfântul Ioan Gură de Aur – Problemele Vieții

Broșura „Mesajul Pr.Arsenie Boca pentru români”

Rugaciunea Sf Arhanghel Mihail